Bình chữa cháy foam xe đẩy 50 lít

Bình chữa cháy foam xe đẩy 50 lít khi được kích hoạt sẽ phun ra một loại bột có chức năng bao phủ lên trên bề mặt xăng dầu và sẽ tách chất lỏng cháy ra khỏi không và lửa