Giảm giá!
20,650,000 20,500,000
Giảm giá!
350,000 345,000

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

Cuộn vòi chữa cháy Malaysia

865,000

Chữa cháy vách tường

Cuộn vòi chữa cháy Tomoken

850,000
Giảm giá!

Hệ thống báo cháy thông thường

Đầu dò khí CO2

1,500,000 1,350,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo nhiệt gia tăng Horing

82,000 75,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo nhiệt Hochiki

420,000 385,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo khói Horing

320,000 285,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo khói Hochiki

650,000 550,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Trung tâm báo cháy NetWorX

3,500,000 3,200,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Trung tâm báo cháy Horing

4,500,000 4,250,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo khói Beam Hochiki

8,000,000 7,800,000

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo khói beam Tanda

3,100,000

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

Bình chữa cháy StatX

25,000,000

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

Bình chữa cháy khí Aerosol

19,500,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Kim thu sét Liva

4,500,000 4,200,000

BÌNH CHỮA CHÁY

Bình chữa cháy bột 4kg

155,000

BÌNH CHỮA CHÁY

Bình chữa cháy Sri

255,000
125,000

BÌNH CHỮA CHÁY

Trang phục PCCC

800,000