Bình chữa cháy khí Aerosol

19,500,000

Bình chữa cháy khí Aerosol DSPA là một thành phần của hệ thống chữa cháy aerosol DSPA