Showing 1–12 of 15 results

Hệ thống báo cháy tự động

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Chuông báo cháy

350,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo khói Beam GST

3,500,000 3,200,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo khói Beam Hochiki

8,000,000 7,800,000

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo khói beam Tanda

3,100,000

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo khói Bosch

450,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo khói Hochiki

650,000 550,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo khói Horing

320,000 285,000

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo nhiệt Bosch

450,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo nhiệt gia tăng Horing

82,000 75,000
Giảm giá!

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Đầu báo nhiệt Hochiki

420,000 385,000
Giảm giá!

Hệ thống báo cháy thông thường

Đầu dò khí CO2

1,500,000 1,350,000

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Nút nhấn khẩn báo cháy

250,000