Bình chữa cháy Aerosol DSPA 11-5 và 11-6

Bình chữa cháy aerosol DSPA 11-5 và 11-6 là một thành phần của hệ thống chữa cháy aerosol DSPA, một hệ thống chữa cháy được chứng minh là rất hiệu quả.