Bình chữa cháy khí CO2 24kg

4,500,000

Bình chữa cháy khí CO2 24kg là loại bình chữa cháy khí CO2 dạng xe đẩy