Bình chữa cháy StatX

25,000,000

Bình chữa cháy StatX Aerosol DSPA là sản phẩm thuộc thế hệ mới nhất trong công nghệ chữa cháy.