Chuông báo cháy

350,000

Chuông báo cháy được thiết kế bằng gang, sử dụng motor 1 chiều 24VDC hoặc 12VDC. Ứng dụng trong các hệ thống báo cháy, phù hợp với các môi trường văn phòng, nhà ở, nhà xưởng. Chuông có màu đỏ, kích thước 150mm (6”)