Đầu báo khói Beam Hochiki

7,800,000

Đầu báo khói beam Hochiki tia chiếu SPC-24 là đầu báo khói tia dạng thu phát.