Đầu báo khói beam Tanda

3,100,000

Đầu báo khói beam Tanda có 4 mức cân chỉnh hoạt động từ 8 đến 20, 40, 70 và 100 mét với 3 mức độ cân chỉnh cảm biến từ 2.6 dB đến 4.8 dB.