Họng tiếp nước chữa cháy

1,500,000

Trụ, họng tiếp nước chữa cháy có nhiều chủng loại. Dùng để cấp nước cho xe cứu hoả khi cần thiết.