Lăng phun chữa cháy

85,000

Lăng phun chữa cháy được đấu nối với cuộn vòi chữa cháy, tối ưu hoá việc phun nước ra để dập các đám cháy.