Trung tâm báo cháy NetWorX

Trung tâm báo cháy NetWorx, sản phẩm dùng mã số riêng cho từng hệ thống. Báo động bằng còi hú và báo bằng tín hiệu đèn, tiếng kêu trên bàn phím điều khiển.