Trung tâm báo cháy Horing

4,250,000

Trung tâm báo cháy Horing tương thích với đầu báo khói, nhiệt, beam báo cháy có điện áp 24V.