Máy bơm điện chữa cháy

22,000,000

Máy bơm điện chữa cháy là một trong những hạng mục quan trọng nhất của hệ thống chữa cháy. Công suất máy bơm rất quan trọng, nhằm đảm bảo được lượng nước hút và cung cấp cho toàn bộ hệ thống chữa cháy cần lắp đặt sử dụng.